Акумулаторен център Европа ЕООД

"Акумулаторен център Европа" ЕООД, София с ръководител ст.н.с. д-р Стоян Гишин извършва всички присъщи за работата с акумулатори и батерии дейности: продажба, консултации, инженеринг, тестване, зареждане, възстановяване на електрическите характеристики, обучение на персонал, издаване на сертификати. Притежаваме патенти в България, САЩ, Англия, Германия и Русия. Имаме над 100 публикации за акумулатори в България, Япония, Гърция, Македония, САЩ и Русия. Имаме изпълнени договори и проекти в областта на акумулаторите за над 20 милиона лева. Основни наши клиенти са: „НЕК“ ЕАД, „ЕСО“ ЕАД, ИА „НКЖИ“ ЕАД, „ЕВН“ Пловдив, „Уникредит Булбанк“ АД и други, от които имаме референции.


Услуги

* Тестване и анализ на състоянието на използвани акумулатори и батерии.

* Измерване на електрическата система на превозни средства – ток и напрежение на запалване, зареждане, консумация на ток при изключен двигател.

* Тестване и анализ на състоянието на акумулатори и батерии за индустриални приложения в: - електрически и възлови подстанции - тягови електрически подстанции - токозахранващи и сигнализационни системи в банки и учреждения от стратегическо значение

* Монтаж на мониторингова система за измерване, запаметяване и наблюдение в реално време на електрически параметри на акумулаторни батерии.

* Приемателни изпитания на акумулатори и батерии съгласно изискванията на потребителя, БДС- Европейски норми и Наредба 3 на Министерство на енегретиката.

* Обучение на персонал по експлоатация и поддръжка на акумулаторни батерии (стационарни, тягови и стартерни) от различни системи - оловни, никел-кадмиеви, литиево-йонни.

* Гаранционно и извънгаранционно обслужване на акумулатори и батерии.

* Тестване на тягови батерии и замяна на дефектирали елементи, намясто при клиента.


Акумулатори

- Оловни акумулатори за превозни средства, UPS, електрокари и тягови подстанции

- Литиево-йонни и никел-кадмиеви батерии за граждански и индустриални приложения

- Електронни разрядни тестери (товарни вилки).

- Електронни зарядно-разрядни устройства за възстановяване на акумулатори и батерии.


Съвети

Живота на акумулатора зависи освен от производителя и от начина на експлоатация от потребителя - колко често се пали автомобила, изминати километри между две паления, правилно подбран в съответствие с нуждите на автомобила акумулатор и др.

Купувайте акумулатори само от професионалисти, които могат да Ви консултират, а не от продавачи- търговци.

Консултирайте се, винаги, със специалист при проблем.

Редовно измервайте тока на запалване на автомобила и консумацията на ток при паркиран автомобил.

Редовно извършвайте изравнителен заряд на акумулатора.

Редовно измервайте измервайте консумацията на ток от алармата при неизполване на автомобила.

Много от горецитираните проблеми са описани в монографията „АКУМУЛАТОРИ“ на нашата фирма, която можете да получите в нашата лаборатория.

По всички Ваши въпроси, проблеми, интереси и други може да ни питате на стационарните и мобилни телефони, на електронната поща, както и на място в лабораторията по Акумулатори.


Контакти

Адрес на управление:

София, ул. Сребърна 21

Лаборатория по акумулатори - д-р Стоян Гишин

София, бул. "Климент Охридски" №8, ТУ

тел./факс 02 / 965 31 67,

мобилни: 0888 457 022 Стоян Гишин

0898 455 765, 0876 171 193 Георги Кръстев

e-mail: ac.europe@abv.bg